رضا رحمانی در نشست هم‌اندیشی با صاحبان صنایع، تشکل‌های تولیدی و صادراتی، بهبود وضعیت تولید داخلی را سرفصل برنامه‌های وزارت صمتاعلام‌کرد و گفت:به بخش خصوصی هم اعتماد و هم باور داریم و بدون همراهی و تصمیم گیری با یکدیگر، راهی برای عبور از شرایط جدید نداریم.

وی ضمن شنیدن دغدغه‌ها و پیشنهادات تشکل‌های صنعتی و صادرکنندگان ونمایندگان اتاق بازرگانی از اختصاص دفتری درستاد وزارتخانه به تشکل‌ها و اتاق بازرگانی خبرداد و افزود:حمایت از تولید داخل از مهمترین اولویت‌های وزارت صمت است و در بخشنامه‌های صادر شده اگر گره‌ای باشد حتما باز می‌کنیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: بپذیریم که شرایط امروز ما شرایط خاصی است و در این شرایط بنا داریم جلسات ویژه‌ای را تا آخر هفته جاری و حتی روز اربعین به صادرات و رفع مشکلات این بخش اختصاص دهیم.

رحمانی افزایش ظرفیت تولید در بسیاری از رشته‌های صنعتی را مطلوب توصیف کرد و ادامه داد: برنامه‌هایی را برای حل مشکلات مربوط به حوزه بازار و تولید، تامین و حفظ واحد‌های موجود و نیز حفظ تولید و اشتغال پیش بینی کردیم تا کالا‌های مورد نیاز عموم مردم تولید و تامین شود.

وی در ادامه از جمع بندی نظرات و مشکلات بخش خصوصی حاضر در جلسه، در قالب گزارش جامع و تقدیم به رییس جمهور خبر داد و گفت: واردات بدون انتقال ارز جزو پیشنهادات امروز بود و حتما طی روز‌های آینده با اطلاع از آمار مربوط به حوزه تولید، صادرات و واردات و .. در این زمینه تصمیم گیری خواهیم کرد.

گفتنی است در جلسه دیروز تشکل‌های بخش خصوصی با وزیر صنعت، معدن و تجارت، پیشنهاداتی در جهت برون رفت از مشکلات فعلی صنایع ارایه کردند که بیشترین موارد به برداشتن پیمان سپاری ارزی صادر کنندگان وبرابری نرخ ارز، رفع و حل مشکلات بخشنامه‌های متضاد و مخل امر تولید وصادرات اشاره داشت.