بر اساس گزارش عملکرد بازار ثانویه، قیمت ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما به کانال ۸هزار تومان وارد شده و در آخرین روز معاملات در این بازار، میانگین قیمت یورویی نرخ ارز حاصل از صادرات حدود ۸۹۰۰ تومان بوده است.

به این ترتیب، قیمت فروش ارز صادراتی به صرافها، نسبت به روز ۶آبان در این بازار با کاهش ۱۱۰۰ تومانی همراه بوده است. بیشترین قیمت ارز حاصل از صادرات در بازار ثانویه حدود ۱۱۷۰۰ تومان بوده که در روز ۵مهر ماه رقم خورده است.

1

به گزارش تسنیم، روز گذشته حدود 95میلیون  یورو ارز حاصل  از صادرات به بازار ثانویه تزریق شده است.

2