این روزها شهرهای نجف و کربلا جلوه‌ای از زیبایی آئین اربعین در عراق را به خود گرفته است. میلیون ها زائر از کشور های مختلف جهان راهی کشور عراق شده اند تا حماسی ترین راهپیمایی جهان اسلام را به نمایش بگذارند.