مرکز آمار ایران امروز  اعلام کرد در مهرماه امسال عدد شاخص کل برای خانوارهای کشور (١٠٠=١٣٩٥) به ۱۴۴.۱رسید که نسبت به شهریورماه ۷.۱ درصد رشد داشت.

بر اساس این گزارش این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان ایلام با ٩.٥ درصد افزایش ثبت شد. کمترین آن نیز مربوط به استان قم با پنج درصد افزایش بود. 
تورم نقطه به نقطه 
درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه پارسال (تورم نقطه به نقطه) خانوارهای کشور ٣٢.٨ درصد بود. 
بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه در استان ایلام (٣٩.٩ درصد) و کمترین آن مربوط به استان کرمان (٢٦.١ درصد) ثبت شد؛ یعنی خانوارهای ساکن استان ایلام به طور متوسط ٧.١ درصد بیشتر از میانگین کل کشور و خانوارهای ساکن استان کرمان به طور متوسط ٦.٧ درصد کمتر از میانگین کل کشور نسبت به مهر ١٣٩٦ برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کردند. 
به گزارش ایرنا، مرکز آمار نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به مهرماه ١٣٩٧ را ۱۳.۴ درصد اعلام کرد که نسبت به ماه پیش ۲.۱ درصد افزایش داشت. 
در شهریورماه استان همدان با ۱۴.۲ درصد بیشترین و استان کرمان با ۸.۹ درصد کمترین نرخ تورم را در ۱۲ ماهه منتهی به آن ماه تجربه کردند.