علی اعطا در گفت‌وگو با ایسنا، در پاسخ به این سوال که آیا شورا همچنان تلاش برای حفظ شهردار فعلی پایتخت را دنبال می کند؟ اظهار کرد: همچنان از ظرفیت‌های قانونی برای حفظ افشانی استفاده خواهد شد.

وی ادامه داد: شورای شهر تهران فرآیند انتخاب شهردار را آغاز کرده اما این امر به آن معنا نیست که تلاش قانونی برای حفظ شهردار فعلی در شهرداری منتفی و بلاموضوع شده باشد.

 اعطا اضافه کرد: چنانچه در هر مقطعی از فرایند انتخاب شهردار جدید، پیگیری‌ها در مجلس منجر به نتیجه شود، شورا این فرآیند را متوقف خواهد کرد.