برای خرید انواع زانتیا در بازار خودرو با توجه به مدل و کارکرد باید هزینه‌های مختلفی پرداخت.

 

ماشین خوب 11 سال کار کرده چند می‌ارزد؟