جعفرنژاد با انتشار این کاریکاتور نوشته است: «رئالِ بدِ بدون زیزو و رونالدو.....این تیم اصلا قابل دفاع نیست....باید جنبه باخت داشت و به تیم بهتر احترام گذاشت...به امید تغییر هر چه سریعتر به خصوص در مدیریت»