«اسفندیار رستم‌زاد» اظهار کرد: با توجه به موج بازگشت زائران اربعین حسینی و لزوم اسکان آن‌ها تمام مدارس مقاطع مختلف تحصیلی شهرستان مهران امروز هفتم و چهارشنبه ۹ آبان ماه تعطیل خواهد بود.

مدارس مهران امروز دوشنبه 7 آبان نیر تعطیل بود.