ظریف در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت:

افراط گرایی و تروریسم، نژاد و مذهب نمی شناسد و در همه موارد باید محکوم شود. جهان نباید مجبور به زندگی زیر یوغ عوامفریبی مسلح باشد. برای قربانیان حمله تروریستی کنیسه پیتزبرگ دعا و با خانواده آنها ابراز همدردی می کنم.

لازم به ذکر است که یک فرد مسلح دو روز پیش با حمله به این کنیسه اقدام به تیراندازی کرد و سبب کشته شدن ۸ نفر و زخمی شدن چند تن دیگر شد.

 

برخی گزارش ها با نسبت دادن این حادثه به جریان های یهود ستیز در آمریکا مدعی شدند که این فرد هنگام ورود به کنیسه فریاد می زد «همه یهودیان باید کشته شوند.