الیوم السابع گزارش داد، نبیه بری، رئیس پارلمان لبنان گفت، در صورتی که امروز دولت جدید اعلام نشود، وی فوراً درخواست تشکیل جلسه پارلمان را خواهد داد.

روزنامه "الجمهوریه" لبنان امروز نوشت، سعد حریری، نخست وزیر مامور به تشکیل دولت لبنان طی نشستی که روز شنبه با نبیه بری داشت، به او گفت که روز دوشنبه قطعاً دولت جدید اعلام می‌شود.

نبیه بری نیز عنوان داشت، اگر دولت جدید امروز اعلام شود و تدوین بیانیه وزارتی دولت جدید بیش از یک هفته به طول بیانجامد، وی خواستار تشکیل جلسه پارلمان خواهد شد.

رئیس پارلمان لبنان در دیدار با حریری تاکید کرد، دیگر هیچ توجیهی برای به تاخیر انداختن تشکیل دولت جدید و نگه داشتن کشور در خلأ قدرت وجود ندارد.