محمدعلی افشانی شهردار تهران در نامه ای به رییس شورای شهر تهران نوشت: به درخواست شما نمایندگان مردم و براساس مسوولیت اجتماعی تا اعلام نتیجه به کار خود ادامه خواهم داد.

نامه افشانی به شورای شهر: تا اعلام نتیجه، به کار خود ادامه خواهم داد