شاهزاده هری و همسرش مگان طی حضور در یک هواپیما با اتفاقی غیرمنتظره مواجه شدند که شاید به قیمت جان آنها تمام می شد. ماجرا از این قرار بود که نایگل روسر خلبان خطوط هوایی کانتاس استرالیا هنگام فرود در فرودگاه سیدنی متوجه حضور هواپیمایی دیگر روی باند شد و با اوج گیری مجدد از حادثه ای که ممکن بود جان مسافرانش را بگیرد جلوگیری کرد. نایگل هنگام فرود به شوخی اعلام کرد که یک بار دیگر از تماشای آسمان بندر سیدنی لذت ببرید.

گفتنی است؛ اغلب اوقات خبرنگاران در کمین این زوج خبرساز هستند تا هر اتفاقی مربوط به آنها را سریعا در رسانه های مختلف منتشر کنند. در ادامه لحظه فرود و پرواز دوباره این هواپیما را مشاهده می کنید.