به گزارش خبرگزاری فرانسه، پخش سرود رژِیم صهیونیستی برای نخستین بار در یک کشور اسلامی، شادی مقامات اسرائیلی را به دنبال داشت.

بر این اساس به دنبال کسب مدال طلا از سوی جودوکار اسرائیلی و اهتزاز پرچم اسرائیل و پخش سرود این رژیم در ابوظبی دوبی، وزیر ورزش این رژیم اشک شوق ریخت.

این نخستین بار است که سرود منحوس صهیونیستها در یک کشور اسلامی به صدا در می آید.

براساس توافق صورت گرفته میان فدراسیون جهانی جودو و دولت ابوظبی، پرچم رژیم نامشروع اسرائیل باید در تمام اماکن رسمی که مسابقات در آن برگزار می شود از جمله، فضای محل برگزاری، تابلوی نتایج و لباس ورزشکاران شرکت کننده دیده شود.