بر اساس این گزارش، الکسئی چپا، عضو ارشد کمیسیون امور خارجی پارلمان روسیه در واکنش به این ادعا گفت: ما از هیچ کشوری کمک اقتصادی درخواست نکرده ایم، اما اگر کسی تمایل داشته باشد در طرح های اقتصادی روسیه مشارکت کند، با روی گشاده پذیرا خواهیم بود.

این نماینده روسیه اظهار داشت مسکو آمادگی آن را دارد تا در زمینه های مختلف از جمله فضا، قطب شمال و پالایش نفت با واشنگتن همکاری کند.