در انتخابات مجلس ایالت هسن آلمان، حزب دموکرات مسیحی که ریاست آن را در دولت آلمان، آنگلا مرکل بر عهده دارد و همچنین حزب سوسیال دموکرات که از احزاب سنتی این کشور به شمار می‌رود اگر چه در این انتخابات در صدر دیگر احزاب قرار گرفتند، اما آرای شان نسبت به دور قبل ۱۱ درصد کاهش یافته است.

از نکات قابل توجه در این انتخابات ایالتی، ورود حزب افراطی و راستگرای «آلترناتیوی برای آلمان» است که این حزب حدود ۱۲ درصد کرسی‌ها را به دست آورد و حالا در پارلمان‌های هر ۱۶ ایالت آلمان هم حضور دارد. این حزب از منتقدان اصلی سیاست‌های آنگلا مرکل در مجلس فدرال آلمان نیز محسوب می‌شود که در انتخابات سراسری پارسال پس از ۶۰ سال از جنگ جهانی دوم و سقوط نازی‌ها توانست به مجلس فدرال آلمان راه یابد.
هفته قبل نیز انتخابات مجلس ایالتی در ایالت بایرن برگزار شد که نتیجه آرای آن نیز از کاهش محبوبیت احزاب سنتی و افت ۱۰ درصدی نسبت به دوره قبل حکایت داشت.

بسیاری از تحلیلگران سیاسی معتقدند کاهش محبوبیت احزاب سنتی آلمان در انتخابات مجالس ایالتی موجب تضعیف دولت آنگلا مرکل خواهد شد و بنیان‌های سیاسی آن را تضعیف خواهد کرد چرا که دولت این کشور از ائتلاف این احزاب تشکیل شده است و کاهش محبوبیت ملی تهدیدی جدی برای آن محسوب می‌شود.