ریسک شغلی در مراحل مختلف زندگی حرفه ای بروز پیدا می کند. گاهی ریسک شغلی تا حدی بالاست که به نظر خطرناک می رسد. اما چگونه می توان در برابر اضطراب ریسک شغلی مقاومت کرد؟

 ریسک شغلی می تواند برای همه ما رخ دهد، اما این مهم است که در برابر ریسک شغلی چه موضعی بگیریم. در ادامه به برخی نکات مهم برای کاهش ریسک شغلی اشاره می کنیم:

قدرت پیشبینی را دست کم نگیرید

باور کنید یا نه، شما به راحتی می توانید بسیاری از ریسک های شغلی را پیش بینی کنید.درواقع اگر بررسی کنید که برنامه های مختلف روزهای کاری شما چگونه است و همزمان برنامه های ماه ها و سالهای قبلی را هم بررسی کنید، به سهولت می توانید برخی استرس ها و ریسک شغلی پیش رو را شناسایی کنید.

از ریسک شغلی نترسید

ریسک شغلی همیشه خطرناک نیست. گاهی برخی ریسک های شغلی زمینه ساز پیشرفتی خیره کننده می شوند که حتی خودتان هم فکرش را نمی کردید. بنابراین از ریسک شغلی نترسید و به خودتان ایمان داشته باشید. قرار نیست هر نوع ریسک شغلی به شکست منتهی شود.

با افراد آگاه مشورت کنید

بسیاری از افراد نسبت به بازاری که شما هم در آن فعال هستید آگاه هستند و در نتیجه، می توانید از نظرات دیگران در مورد ریسک شغلی استفاده کنید.