موزه ملی سوریه در دمشق امروز و پس از گذشت ۷ سال با نمایش آثاری از ۱۰ هزار سال قبل میلاد مجدداً افتتاح شد.

موزه ملی سوریه درجریان حضور داعش در این کشور و به دلیل جلوگیری از تکرار تجربه عراق و غارت آثار باستانی تعطیل شده بود.

افتتاح این موزه یک پیام سیاسی دارد و آن هم این است که در سوریه آنقدر امنیت برقرار است که موزه ملی مجدد گشایش یافته و حدود ۵۰۰ قطعه آثار باستانی با ارزش در معرض دید عموم قرار گرفته است.