بهرام رادان ویدئویی از آخرین روز حضورش سر صحنه فیلمبرداری فیلم سینمایی «ایده اصلی» ساخته آزیتا موگویی را در اینستاگرام منتشر کرد و نوشت: «دیشب جلسه آخر کار من در فیلم سینمایی ایده اصلی بود، در سرمای عجیب شهر لیماسول، در کنار رفقایی که با وجود سختیهای کار خارج از کشور در کنارشان لحظات بیادموندنی داشتم، امیدوارم نتیجه کار خستگی کار را از تنمان دربیاره»