حسام‌الدین آشنا در واکنش به نامه یزدی خطاب به آیت‌الله شبیری زنجانی نوشت:

جامعه مدرسین همواره هم خود را در جایگاه یک کنشگر سیاسی قرار داده است و هم نسبت به کنش سیاسی مراجع  و علمای طراز اول حساس بوده است.

 این جامعه در چهل سال گذشته در مواردی مانند آقایان شریعتمداری و منتظری و آذری و ... بسیار صریح و قاطع عمل کرده است.

کنش‌های سیاسی سلبی و ایجابی این جامعه نتایج خواسته و ناخواسته فراوانی داشته و از جمله منجر به ایجاد جریاناتی رقیب و موازی چون مجمع محققین و جلسه اساتید شده است.

ای کاش دبیر محترم جامعه مدرسین مراقب باشند که یک تنه و بدون توجه به سرمایه نمادین خود در تعارضات جناحی وارد نشوند.