ارتش ترکیه مقر گروه ی پ گ و پ ک ک در شرق فرات را مورد بمباران قرار داد.

منطقه زُر در شمال شرق سوریه و رودخانه فرات قرار گرفته که امروز مورد بمباران نیروهای مسلح ترکیه قرار گرفت.

طی روزهای گذشته اردوغان از حمله به شرق فرات به منظور پاکسازی آن از پ ک ک خبر داده بود.