امروز یکشنبه ۶ آبان ماه، عرضه نفت در بورس انرژی با مشارکت بخش خصوصی و سرمایه گذاران خارجی آغاز شد.

تاکنون طی ۸ فقره ثبت سفارش و برمبنای قیمت ۷۴ دلار و ۸۵ سنت ؛۲۸۰هزار بشکه نفت سبک معامله شده است.این موضوع نشان دهنده کاهش قیمت پایه نفت ارئه شده و همچنین وجود رقابت در خرید نفت است.

 برای ثبت سفارش ۷۲۰ هزار بشکه نفت سبک باقی مانده از اولین عرضه  تا ساعت ۱۵:۳۰ فرصت باقی است.

8868350_561

8868398_734