عبور تریلی هجده چرخ از روی ریل قطار در مکزیک به تصادف منجر شد.

این تریلی بدون توجه به حرکت قطار قصد عبور از ریل را داشت به همین دلیل با قطار برخورد کرد.