برق گرفتگی هفت فیل در شهر دنکانال در ایالت اودیسای هند به مرگ آنها منجر شد.

گفته می‌شود کابل برق بر روی فیل‌ها سقوط کرده است.

شش فیل دیگر از این حادثه فرار کردند و جان سالم به در بردند.