دعواهای پایان بازی پرسپولیس و سایپا خیلی چیز جدیدی در فوتبال ایران نبود اما خب اتفاق زشت و بی موقعی بود که انگار به امری عادی در فوتبال مان بدل شده است. ایمکه عده‌ای بازیکن در زمین عصبی شوند و به هم بتازند و بعد این دعواها تا بیرون زمین و ورودی رختکن به این شکل ادامه پیدا کند که همدیگر را به طور جمعی کتک بزنند ، رفتاری است که باید با آنها برخوردی جدی شود.

نکته اما اتفاقاتی است که در ادامه چنین روندی رخ می دهد. اینکه علی دایی نخواهد به پرسپولیس ببازد یا او چنین رفتارهای همراه با عصبانیتی از خود نشان دهد ، بار اول نیست ولی آنچه جای تامل دارد در ادامه این مسیر است که دعوا وارد فاز هواداری می شود.

پرسپولیسی ها برای طعنه به دایی که تیم شان را پیش از فینال وارد حاشیه کرده است ، البته به زعم این هواداران ، با هشتگ #علی_فقط_کریمی به دایی نکات لازم را یادآور می شوند. 

این یک واکنش عادی است. آنها حق دارند و این حق شان است. 

 

علی کریمی یک پست هوایی می گذارد و ماجرا را به اتفاقات بازی سایپا ربط می دهند. ممکن است درست باشد . البته علی کریمی این قدر صراحت لهجه دارد که نیازی به این قدر سربسته گفتن چیزی ندارد اما باز این اتفاق عجیبی نیست.

ماجرا اما وقتی حساس می شود که دوباره گروهی سعی می کنند تا علی دایی و علی کریمی را روبروی هم قرار دهند. رابطه ای که همه نوع و کیفیتش را می دانیم.

فوتبال مان پر شده از دعواها. خب باز فکر کنید علی کریمی و علی دایی رودرروی هم قرار بگیرند و شروع کنند به انتقادهای شدید از یکدیگر. بعد ترکش های گفته های شان برسد به پرسپولیس. پرسپولیسی که برانکو می خواهد زودتر آن را از تهران ببرد و در امارات باشد تا با آرامش برای بزرگترین موفقیت بین المللی شان بجنگند.

وقتی مرد باهوش کروات خودش بعد از بازی خیلی هوشمندانه و حرفه ای سکوت کرد و خواست تیمش در آرامش باشد ، چرا عده ای می خواهند تیمش را وارد جنگی نیابتی کنند. 

واقعا دعوای دوباره دای و کریمی چه افزوده جدیدی برای فوتبال ایران خواهد داشت؟