بعد از پایان بازی پرسپولیس و سایپا اتفاقات تلخی رخ داد. دعوای شدیدی در گرفت بین مربیان و بازیکنان دو تیم و تقریبا دو طرف تا می توانستند از خجالت هم در آمدند. از علی دایی تا بقیه در این دعوا شریک بودند. از صادق بارانی و طاهرخانی تا شجاع و رادو و البته طبق معمول محمد دایی!

در میان همه این دعواها واکنش علیرضا بیرانوند که معمولا خودش قبل همه می پرید وسط دعوا ستودنی بود.

اواز این حادثه تلخ گفت و از اینکه قرمزها بازی بزرگ آسیایی در پیش دارند و چه خوب است پرونده این دعوا فراموش شود.