حمیدرضا طاهرخانی بازیکن پرسپولیس درباره درگیری بعد از پایان بازی تیمش مقابل سایپا اظهار کرد: صادق بارانی (بازیکن سایپا) می‌گوید طاهرخانی را نمی‌شناسم اما به من فحش می‌دهد.

او درباره علت درگیری اواخر بازی نیز گفت: سلیمانی (بازیکن سایپا) با مشت به صورت من زد و فحش ناموس داد. آن وقت بارانی علیه من مصاحبه می‌کند؟