طوفان بزرگ یوتو سواحل غربی آمریکا را درنوردید و باعث قطع برق و وارد شدن خسارت به زیرساخت‌های مهم شد.

گروه‌های امداد و تجهیزات سنگین به جزایر ماریانای شمالی در فاصله ۹۰۰ کیلومتری غرب سرزمین اصلی آمریکا فرستاده شد.

باد‌های شدید درختان را به زمین انداخت و در سقف برخی ساختمان‌ها شکاف‌هایی ایجاد کرد.

مقامات محلی در جزیره تینیان اعلام کردند خانه‌های زیادی ویران شده، به زیرساخت‌های مهمی آسیب وارد شده و آب یا برق در مناطق مختلف این جزیره قطع شده است.

هنوز گزارشی در خصوص تلفات احتمالی منتشر نشده است. جوی پاتریک سن نیکولاس شهردار تینیان گفت: سامانه توزیع برق جزیره به کلی ویران شده و مقامات این منطقه از دولت آمریکا درخواست آب و غذا کرده اند.

مقامات پیش از رسیدن طوفان از آن به عنوان یکی از قدرتمندترین طوفان‌های چند دهه اخیر در جزایر ماریانا یاد کردند.