آویخای ادرعی، سخنگوی رژیم صهیونیستی مدعی شد، حملات راکتی جهاد اسلامی که پیشتر علیه اسرائیل انجام شد به دستور سوریه و با حمایت ایران انجام شد.

وی در ادامه افزود: اسرائیل به این حملات راکتی پاسخ خواهد داد و این پاسخ محدودیت جغرافیایی ندارد.

پیشتر از غزه به سمت اراضی اشغالی ده‌ها راکت شلیک شد که امروز شنبه اسرائیل با سلسله حملاتی علیه نوار غزه به آن پاسخ داد. این در حالی است که پنج فلسطینی در رویارویی با ارتش اسرائیل در مرزهای نوار غزه به شهادت رسیدند.

از سی‌ام مارس مرزهای میان نوار غزه با اراضی اشغالی شاهد "راهپیمایی بازگشت" است و فلسطینیان در این تظاهرات خواستار شکستن محاصره علیه نوار غزه و حق بازگشت به سرزمینشان هستند.