حسن روحانی بعد از دفاع از ۴ وزیر پیشنهادی‌اش با بدرقه محمدرضا تابش عضو فراکسیون امید و حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس‌جمهور  و برخی دیگر از نمایندگان مجلس صحن علنی مجلس را ترک کرد.