میلوش زمان، رئیس جمهوری چک در جمع خبرنگاران به شوخی گفته بود: من خبرنگاران را دوست دارم، می‌توانیم برای آنها در سفارت عربستان یک جشن ویژه برگزار کنیم.

 سازمان بین المللی خبرنگاران بدون مرز این اظهارنظر از سوی رئیس جمهوری چک را درباره خبرنگاران محکوم کرد و آن را به عنوان جریانی از حس بد شوخ طبعی در ارتباط با خبرنگاران توصیف کرده و خواستار عذرخواهی وی شد.

پالین آدس-ماول، رئیس دفتر سازمان بین المللی خبرنگاران بدون مرز در منطقه اتحادیه اروپا و بالکان گفت: ما این تحریک وحشتناک از سوی رئیس جمهوری چک را که در مقابل روزنامه نگاران مطرح شد، محکوم می کنیم. جای تاسف است که این بدبینی در چنین سطحی مطرح می‌شود. او باید از جامعه خبرنگاران عذرخواهی و چنین حملاتی را متوقف کند.