احمدمازنی، محمدعلی وکیلی، فرید موسوی، غلامرضاحیدری، جلال میرزایی، ابوالفضل سروش، بهرام پارسایی و فاطمه حسینی از جمله نمایندگانی هستند که در گعده اعضای فراکسیون امید دور صندلی محمدرضا عارف حضور دارند.

همچنین بنا به گزارش ایلنا نمایندگان دور جهانگیری نیز حلقه زدند و با وی صحبت کردند.