سید حسین نقوی حسینی در گفت‌وگو با ایسنا در توضیح جلسه صبح امروز فراکسیون نمایندگان ولایی برای جمع بندی درباره‌ی چهار وزیر پیشنهادی وزارت‌خانه‌های صمت، راه و شهرسازی، اقتصاد و تعاون و کار و رفاه اجتماعی گفت: فراکسیون به این نتیجه رسید که اعضا برای رای به آقای رحمانی آتش به اختیار عمل کند.

وی افزود: درباره‌ی سه وزیر دیگر فراکسیون به جمع بندی رسید ولی قرار شد اعلام عمومی نکند.

قرار است مجلس ظهر و شب امروز در دو شیفت کاری صلاحیت دژ پسند، وزیر پیشنهادی اقتصاد، شریعتمداری وزیر پیبشنهادی تعاون کار و رفاه اجتماعی، اسلامی وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی و رحمانی وزیر پیشنهادی صنعت و معدن و تجارت را بررسی کند.