در این بیانیه آمده است: آژانس دفاع موشکی و نیروی دریایی آمریکا با موفقیت یک موشک بالستیک میان‌برد را توسط سیستم موشکی "استاندارد میسایل ۳" طی یک آزمایش هوایی در ساحل غربی هاوایی رهگیری و متوقف کردند.

به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، آژانس دفاع موشکی اظهار کرد، موشکی که رد این آزمایش هدف قرار گرفت از پایگاه موشکی پاسیفیک در منطقه هاوایی پرتاب شد و ناو "جان فین" آن را با رادار خود شناسایی و رهگیری کرد و سپس با پرتاب یک موشک هدایت شونده از سیستم موشکی استاندارد میسایل ۳ هدف را متوقف کرد.

ژنرال سم گریوز، مدیر آژانس دفاع موشکی این عملیات را "دستاوردی عالی و نقطه عطفی کلیدی" برای سیستم استاندارد میسایل ۳ توصیف کرد.

سیستم موشکی استاندارد میسایل با همکاری آمریکا و ژاپن در دست ساخت بوده و بخشی از سیستم سپر دفاع موشکی با هدف دفاع در برابر موشک‌های بالستیک است.