یرهای برق در خروجی شهر بوشهر (نزدیک منطقه ویژه) بر اثر طوفان و بارندگی شب گذشته کج شدند.

وقوع طوفان در بوشهر به لغو شدن پروازها از فرودگاه این شهر هم منجر شد.