یک گروه ۶ نفره سارق مسلح در بلژیک در حالی به تازگی لقب "کندذهن ترین سارقان" در این کشور را به خود اختصاص داده اند، که حتی کندذهن ترین فرد نیز می توانست حدس بزند که فروشنده قصد دارد با بکار بردن یک حقه همه آنها را به دام بیاندازد.

این سارقان روز شنبه در حالی که قصد سرقت از یک فروشگاه سیگار در شهر "شارلروآ " بلژیک را داشتند بصورت دست جمعی وارد فروشگاه شدند. آنها پس از ورود به فروشگاه از فروشنده خواستند تا صندوق را خالی کرده و تمام پول ها را به آنها تحویل دهد. از آنجا که ساعت نیمه های بعدظهر را نشان می داد، این فروشنده حرفه ای به آنها گفت که هنوز فروش زیادی نداشته است و اگر پول زیادی می خواهند باید پس از چند ساعت دوباره به او سر بزنند.

این فروشنده حتی برای اغوای بیشتر این سارقان کندذهن به آنها گفت در صورتی که کمی دیرتر به او مراجعه کنند او می تواند حدود ۲۰۰۰ تا ۳۰۰۰ یورو از فروش خود را در اختیار آنها قرار دهد. فکر می کنید کدام سارق حرفه ای چنین پیشنهاد احمقانه و ساده لوحانه ای را باور می کرد؟ خب، اما جالب اینجاست که این سارق باور کردند.

"دیدر"، در شرح ماجرا به تلویزیون RTL بلژیک گفت : " من به آنها گفتم ساعت ۳ بعدظهر زمان مناسبی برای یک فروش خوب نمی تواند باشد. شاید ۱۰۰۰ یورو بتوانم به شما بدهم اما اگر شب هنگام به فروشگاه مراجعه کنید من می توانم پول بیشتری در اختیار شما بگذارم. من به آنها هیچ پولی ندادم اما به آنها گفتم اگر چند ساعت دیگر به فروشگاه بیایید قادرم ۲ تا ۳ هزار یورو پول به شما بدهم."

پس از این حقه ساده سارقان فروشگاه را ترک کردند و فروشنده بلافاصله با پلیس تماس گرفت. او با شرح تمام ماجرا به پلیس گفت که احتمال می دهد که سارقان دوباره به فروشگاه بازگردند اما پلیس هرگز تصور نمی کرد که با گروهی سارق کند ذهن سر و کار دارد.

این فروشنده در ادامه شرح ماجرا به رسانه های محلی بلژیک گفت در ساعت ۵.۳۰ سارقان در مقابل درب فروشگاه حاضر شده بودند اما از آنجا که هنوز پلیس در محل حاضر نشده بود او به سارقان گفت در ساعت ۶.۳۰ دقیقه به فروشگاه مراجعه کنند. در ساعت ۶.۳۰ سارقان در حالی که با تصور دریافت ۲ تا ۳ هزار یورو از فروشنده وارد فروشگاه شده بودند، ناگهان خود را در محاصره پلیس یافتند. پلیس که توسط فروشنده از مراجعه دوباره سارقان مطلع شده بود با حضور در محل هر ۶ سارق را دستگیر کرد. همه سارقان احتمالا به زندان محکوم خواهند شد.

دیدر در پایان در مورد این اتفاق باورنکردنی گفت : " مانند یک کمدی بود. باید لقب بدترین سارقان در بلژیک به آنها داده شود."