والدین یک کودک پنج ساله با تهیه یک ماشین شارژی برای فرزند خود، او را راهی جاده پرتردد کردند تا به او آموزش رانندگی بدهند. این خانواده با همراهی کردن فرزند خود در خیابان، وی را تشویق به رانندگی می‌کردند غافل از آنکه این تجربه در مسیر پرتردد می‌تواند خطرناک باشد.

این کودک پنج ساله چینی با اشتیاق همراه با خانواده به مسیر ادامه می‌داد تا اینکه توسط هشدار پلیس مجبور به توقف شدند.

پلیس اسباب بازی این کودک پنج ساله را در شرق چین متوقف کرد و خانواده وی را مورد بازخواست قرار داد.

در ادامه فیلمی از رانندگی این کودک را  مشاهده می‌کنید.