کریستوفر ری -- رییس اف بی آی -- گفت بسته های انفجاری ارسال شده برای افراد در آمریکا دروغین نبودند.

وی با اظهار اینکه 13 بسته انفجاری به افراد مختلف در آمریکا ارسال شده است، افزود ممکن است باز هم بسته های انفجاری دیگری وجود داشته باشد.

رییس اف بی آی گفت هنوز زود است درباره انگیزه فردی که بسته های انفجاری برای مقامات آمریکا ارسال می کرد صحبت شود.

همزمان جف سشنز، دادستان عمومی آمریکا گفت متهم ارسال بسته های مشکوک در بازداشت اف بی آی و به ارتکاب پنج فقره جنایت متهم است.

متهم ارسال بسته های مشکوک ممکن است 58 سال زندانی شود. همچنین یک مقام آمریکایی گفت ماموران اجرای قانون همچنان در حال بررسی امکان دخالت افراد بیشتر در ارسال بسته های انفجاری برای مقامات آمریکا هستند.