باورهای خرافی نه تنها برای خود فرد آسیب های روحی و روانی را به همراه می آورد بلکه موجب می شود تا اطرافیان او نیز به نحوی ناخواسته تحت تاثیر منفی این افکار پوچ و خرافی قرار بگیرند. مانند اتفاقی که به تازگی در یکی از مناطق چین رخ داد و خبرساز شد. افکار خرافی یک زن سالخورده شهروند این کشور و عمل تلافی جویانه همسایگانش که از دست او به ستوه آمده بودند تبدیل به سوژه داغ رسانه های محلی چین شد.

باور خرافی این زن که هویتش "ژانگ"و اهل شهر " لیئوژو" استان گوانگ ژی چین اعلام شده است موجب شد تا او به عملی عجیب دست بزند. این زن که باور داشت ارواح خبیث در اطراف آپارتمان او پرسه می زنند برای دفع آنها به ترفندی عجیب متوسل شد. او حدود بیش از ۱۰۰ آینه را در بالکن بزرگ خانه اش آویزان کرده بود تا از خود در مقابل این ارواح محافظت کند. در ماه فوریه، تعدادی از همسایگان این سالخورده ۷۰ ساله از او درخواست کردند تا در مورد برداشتن این آینه ها از بالکن خانه اش اقدام کند اما این درخواست از سوی ژانگ مورد قبول واقع نشد و او از برداشتن آینه ها خودداری کرد. این در حالی بود که یکی از اعضای خانواده این زن در مصاحبه با یکی از روزنامه های محلی گفته بود که آویزان کردن آینه ها موجب خوشحالی این زن می شود.

همسایگان خشمگین که از انعکاس نور آفتاب توسط این آینه ها به داخل منازل خود به ستوه آمده بودند و از طرفی با جواب منفی این زن سالخورده برای برداشتن آینه ها مواجه شده بودند برای تلافی دست به اقدامی متقابل زدند. آنها نیز در اقدامی تلافی جویانه اقدام به نصب آینه در بالای بالکن منازل خود کردند.

هنوز مشخص نیست که چرا همسایگان این زن از پلیس برای حل این ماجرا کمک نخواستند.