محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با انتشار پست‌هایی در حساب توییتری خود، از فقدان هماهنگی و تنظیم مناسبات اجتماعی و اقتصادی انتقاد کرد و آن را بی‌دولتی نامید.

رضایی در توییتر نوشت:

«بزرگترین بدعتی که در حال روی دادن است، خطر بی‌دولتی است؛ بی دولتی نه به معنی نبود دیوانسالاری، بلکه به معنی فقدان هماهنگی و تنظیم مناسبات ‎اجتماعی و ‎اقتصادی است.

قانون اساسی، وظایف نظارتی نهادهای نظام را روشن کرده است تا بی دولتی رخ ندهد. هر چه به این وظایف عمل کنیم، خودکامگی و فساد مجال بروز نمی‌یابد.»

خطر بی دولتی در کمین مردم است

خطر بی دولتی در کمین مردم است