در حمله مسلحانه افراد ناشناس به خودروی پلیس در منطقه اسن یورت استانبول دستکم چهار پلیس مجروح و به بیمارستان اعزام شدند.

عملیات تجسس پلیس استانبول برای شناسایی و دستگیری عاملان این حمله مسلحانه ادامه دارد.