رویترز گزارش داد، پلیس خبر داد که جوخه خنثی کننده بمب به منطقه اعزام شده و بسته ای که در این ساختمان کشف شده است، ماهیتی مشکوک دارد.

هنوز اطلاعات بیشتری در مورد عملیات تخلیه این وزارتخانه و اخبار مربوط به آن در دست نیست. وزارت امور خارجه یونان در مرکز آتن و در مجتمعی در مقابل پارلمان این کشور قرار دارد.

یونان به طور معمول صحنه حملاتی در ابعاد کوچک علیه تجار، مراکز اداری، پلیس و سیاستمداران است. این کشور از پیشینه دیرینه خشونت های سیاسی برخوردار است.