یورونیوز گزارش داد،  وی گفته است دست کم از ۴۴۹ مهاجری که در پنج سال اخیر وارد بریتانیا شده اند، این نمونه برداری ها انجام شده است.

اغلب پناهجویانی که ازآنها نمونه برداری به عمل آمده است را اهالی افغانستان تشکیل می دهند. ساجد جاوید گفت نمونه برداری های انجام شده «غیرقابل قبول و شرم آور» هستند. وزیر کشور بریتاینا این سخنان را در مقابل نمایندگان پارلمان این کشور بیان کرد.

وزیر کشور بریتانیا که مسلمان و پاکستانی الاصل است اعلام کرد نمونه برداری و آزمایش روی دی ان ای افراد تنها می تواند به خواست و اراده شخص مورد نظر انجام شود و هیچ نهادی حق انجام چنین کاری را ندارد.

ترزا می، نخست وزیر کنونی بریتانیا در سال ۲۰۱۲، در راس وزارت کشور دیوید کامرون، اعلام کرده بود سعی می کند «جو جنگی» برای پناهجویان به بریتانیا درست کند تا این افراد قصد ورود به این کشور را از سربیندازند. از همان سال بود که شدیدترین و سخت ترین سیاست های ضدمهاجرتی در این کشور به اجرا درآمدند. ترزا می پیش از نخست وزیری بریتانیا به مدت شش سال وزیر کشور جزیره بود.

در سال ۲۰۱۳، مرکز پذیرش مهاجران بریتانیا تحت نظر وزارت کشور تصمیم گرفت برای کنترل بیشتر و تنبیه پناهجویان غیرقانونی از آنها آزمایش دی ان ای به عمل آید. این کار از سوی سازمان های مردم نهاد و فعالان حقوق بشر مورد شدیدترین انتقادات قرارگرفت.