مسئولان بخش دامپزشکی باغ وحشی دراورگن به عکس برداری اشعه ایکس از جانداران این باغ وحش پرداخته‌اند.

برخی از این تصاویر در محل آزمایشگاه و بخشی دیگر در محیط طبیعی جانداران تهیه شده است، از جمله حیوان‌هایی که اسکن اشعه ایکس آن‌ها جزو تصاویر برتر بوده است می‌توان موارد زیر را نام برد.

روباه پرنده(flying fox )، نوعی خفاش

مارپیتون( Python regius)

بخشی از دُم سگ آبی(Beaver )

بخشی از منقار مرغ توکان (Toucan)

لاک پشت (Tortoise)

بخشی از پنجه ببر(Tiger)

سوسمار(Fat-tailed Gecko )

 آفتاب پرست(chameleon )

گونه ای موش خرما(Dwarf mongoose)

فلامینگو(Flamingo)

مارماهی گرگی (Wolf eel)

آرمادیلو(Three-banded armadillo)

جوجه تیغی(Hedgehog )

برخی از گونه‌های جانوری که تصاویر اشعه ایکس آن‌ها تهیه شده است درمعرض انقراض قرار دارند.