این روزها در طریق الحسین(ع) همه در حال خدمت با زائران سید الشهدا(ع) هستند و این خدمت را افتخاری برای خود می‌دانند.

کودکان عراقی نیز در این مسیر فعالیت چشمگیری دارند و برخی با برپایی ایستگاه‌های صلواتی، غبار از کفش‌های زائران برمی‌دارند.