اسپوتینک گزارش داد، «عادل عبدالمهدی» نخست‌وزیر جدید عراق گفت که در رابطه با تحریم‌های ضد ایرانی آمریکا، منافع ملی عراق ارجحیت دارد.

عبدالمهدی تاکید کرد: «می‌خواهیم از مداخله عراق در امور سایرین، چه همسایه و چه هر کشور دیگری، جلوگیری کنیم.»

نخست‌وزیر عراق افزود که بغداد به هر قیمتی به اجرای تحریم‌های آمریکا علیه ایران کمک نکرده و منافع خود، بخصوص استقلالش را به خطر نخواهد انداخت.