محمود واعظی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره علت عدم معرفی سخنگو از سوی دولت اظهار کرد: علت تاخیر در معرفی سخنگوی این است که می‌خواهیم این فرد از داخل دولت انتخاب شود.