رئیس دادگاه لاهه طی سخنانی در مجمع عمومی سازمان ملل درباره شکایت ایران از آمریکا در این دادگاه گفت : ایران می خواهد تحریم هایی که آمریکا بر ضد ایران اعمال می کند طبق معاهده مودت برداشته شود.

وی افزود : شکایاتی که ایران از آمریکا طرح کرده است می تواند بخشی از معاهده باشد و دادگاه لازم می داند که اعلام کند آمریکا بخشی هایی از معاهده را نقض کرده است .

وی افزود : تحریم معهایی که آمریکا بر ایران تحمیل می کند به خصوص در حوزه کالاهای ضروری از قبیل دارو ، غذا و تسهیلات هوایی

می تواند پیامدهایی ناخوشایندی داشته باشد و در نتیجه موردی اضطراری است.

رییس دادگاه لاهه تاکید کرد : آمریکا باید از هر گونه اختلالی در ارسال کالا از جمله دارو، موادغذایی کشاورزی و تسهیلات هوایی خودداری کند.

وی تصریح کرد : پرداخت ها نیز نباید شامل هیچگونه محدودیتی باشد.