اردوپایونت نوشت، ولادیمیرکیژوف گفت: ایجاد شبکه پرداخت برای معامله با ایران توسط اروپایی‌ها در حال انجام است اما بعید به نظر می‌رسد تا روز ۵ نوامبر آماده شود.

وی امروز طی مصاحبه‌ای تأکید کرد: کار بر روی این سیستم ادامه دارد و ما هر زمان که این سیستم آماده شود استفاده از آن را آغاز خواهیم کرد. هدف این بود که این سیستم تا روز ۵ نوامبر آ‌ماده شود اما متأسفانه ایجاد زیرساخت آن تا روز مقرر امکانپذیر نخواهد بود. بنابراین ما به فاصله کمی از آغاز اعمال تحریم‌ها علیه ایران در روز ۵ نوامبر (۱۳ آبان)استفاده از این سیستم را شروع می‌کنیم.

وی می‌گوید به راه افتادن این سیستم نیازمند اقدامات پشتیبانی قابل توجهی است.