او بن سلمان را به شاه پیشین ایرن تشبیه می کند. به گفته او هر دو خواهان اصلاحات بودند اما در برخی حوزه ها به شدت کشور را عقب بردند و هر دو هم محبوب غرب بودند.

به گفته زکریا، جهان بینی ترامپ به دوست داشتن یا نداشتن رهبران دنیا وابسته است و این مشکل سیاست خارجی فعلی آمریکاست.