«مجتهد» در توئیتی نوشت که خانواده «جمال خاشقجی» روزنامه‌نگار مقتول عربستان تحت اقامت اجباری در این کشور قرار داشته و تمامی تماس‌ها و رفت و آمدهای آنها تحت نظارت قرار دارد.

وی به نقل از خانواده خاشقجی نوشت که افرادی از خانواده که در داخل کشور هستند، تحت بازداشت خانگی قرار دارند، تماس‌ها و تحرکاتشان مورد نظارت قرار می‌گیرد و ترساندن و ارعاب‌شان ادامه دارد. افرادی هم که خارج از عربستان هستند، نمی‌توانند کاری انجام دهند زیرا تهدید شده‌اند اگر حرفی بزنند یا کاری انجام بدهند، خانواده‌شان در داخل عربستان در معرض آزار و اذیت قرار خواهند گرفت.